Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Als er door whiplashklachten sprake is van langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid, krijgt u met de bedrijfsarts en/of de verzekeringsarts te maken. Zij moeten beoordelen wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wél, ofwel: wat uw ‘functionele beperkingen en mogelijkheden’ zijn. 


Wet Verbetering Poortwachter
  

In de eerste twee ziektejaren wordt van u en uw werkgever verwacht dat u zich beiden actief inzet voor uw terugkeer in het arbeidsproces, volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter.  De bedrijfsarts, arbodienst of verzekeringsarts (deze laatste als u via een uitzendbureau werkt, een WW-uitkering heeftt of zelfstandige bent) maakt binnen 6 weken na uw ziekmelding een probleemanalyse. En beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen die u heeft in relatie tot uw werkzaamheden. Op basis van de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts een advies aan u en aan uw werkgever over werkhervatting. In het vervolgtraject houdt de bedrijfsarts ook een vinger aan de pols over het verloop van uw werkhervatting. Het oordeel van de bedrijfsarts bepaalt mede of u (tijdelijke) aanpassingen in uw functie of passend werk krijgt.  

Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling  

Als u na twee jaar nog niet (volledig) kunt werken, speelt het oordeel van de UWV-verzekeringsarts een belangrijke rol bij de vraag of u een WIA-uitkering krijgt (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Jong gehandicapten die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Ook bij die beslissing geeft het oordeel van de verzekeringsarts de doorslag. 

Per 1 april 2009 is het ‘Verzekeringsgeneeskundig Protocol WAD I en II’  (Whiplash Associated Disorders) van kracht geworden. Verzekeringsartsen moeten dit gebruiken als hulpmiddel bij de beoordeling van mensen met whiplashklachten. 

Lastige beoordeling  

Veel bedrijfs- en verzekeringsartsen vinden het lastig om vast te stellen wat de gevolgen van een whiplash zijn voor iemands mogelijkheden om te werken. En veel patiënten vinden het lastig om goed duidelijk te maken wat hun beperkingen zijn. Daardoor kan er van alles misgaan. Soms krijgen mensen niet de benodigde uitkering, of pas na een lange en moeizame juridische strijd. 

Vraag tijdig informatie en advies  

 
 

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op.  

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden ontvangen waardevolle informatie en ondersteuning. En kunnen gebruikmaken van de ledenvoordelen. 

Lees meer

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees meer

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer