10 Tips voor de keuring

Bij een arbeidsongeschiktheidskeuring staat veel op het spel. De verzekeringsarts beoordeelt wat u als gevolg van uw ziekte níet meer kunt en wat nog wel. Bij de WIA bepaalt hij bovendien of uw arbeidsongeschiktheid ‘duurzaam’ is. Op basis van de conclusies van de verzekeringsarts beoordeelt de arbeidsdeskundige welke functies u in theorie nog kan vervullen, wat u daarmee kan verdienen en hoeveel dit verschilt van uw vroegere salaris. Op basis hiervan stelt hij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. En dat percentage bepaalt dan weer of u een uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog is. Van een herkeuring hangt af of uw uitkering hetzelfde blijft, wordt veranderd of stopgezet.

  

10 Eerste tips  

De tien tips hierna zijn bedoeld als eerste stap. De ervaring leert dat een grondige voorbereiding kan bijdragen aan een betere uitkomst. Wacht hiermee niet tot het laatst, maar begin op tijd – dat wil zeggen al weken van tevoren. Want het kost tijd om voor uzelf alles op een rijtje te zetten en bijvoorbeeld de nodige medische gegevens op te vragen. 

  1. Informeer u van tevoren goed

Neem contact op met de telefoon- of e-mailhulpdienst  van de WSN. Wacht hiermee niet tot vlak voor de keuring! Stel u ook goed op de hoogte van het Verzekeringsgeneeskundig Protocol Whiplash Associated Disorders (WAD) I en II. 

  1. Zoek hulp en ondersteuning

Ga niet in uw eentje naar de gesprekken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Vraag iemand in wie u vertrouwen heeft, met u mee te gaan. Dat kan ook iemand zijn van een vakbond of een andere organisatie bijvoorbeeld Stichting MEE invoegen. Vraag deze persoon ook u te helpen bij de voorbereiding van deze gesprekken.  

  1. Zorg voor een goed inzicht in uw eigen situatie

Zet uw eigen ervaringen en medische gegevens op een rij, zoals uitkomsten van onderzoeken. Vraag deze gegevens zo nodig op bij uw arts(en) en bedenk welke informatie van uw huisarts of specialist van belang kan zijn voor uw keuring. Zorg dat u een duidelijk inzicht heeft in uw beperkingen en uw mogelijkheden om te functioneren. Bedenk hoeveel uur u maximaal per dag en per week zou kunnen werken en hoeveel rust u nodig heeft. 

  1. Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts ook nagaat of u in zijn ogen wel de juiste behandeling(en) heeft gevolgd 

Verzamel alle gegevens over de door u gevolgde behandelingen en vraag deze zo nodig op bij uw arts(en), fysiotherapeut, psycholoog enzovoort. Zorg dat u op de hoogte bent van wat er in het Verzekeringsgeneeskundig Protocol staat over de behandeling van whiplash. Ga na of u alle behandelingen waaraan de verzekeringsarts waarde zou kunnen hechten heeft gevolgd, en of er misschien nog een behandeling is waarmee u wilt beginnen. Heeft u bewust gekozen een bepaalde behandeling wél of juist niet te volgen, zet dan de argumenten in uw specifieke geval (en die van bijvoorbeeld uw huisarts) goed op een rij. Bedenk dat veel verzekeringsartsen alternatieve behandelingen negatief waarderen. 

  1. Denk na over uw opstelling tijdens het gesprek met de verzekeringsarts

Houd er rekening mee dat de verzekeringsarts de wet moet uitvoeren en er dus niet in de eerste plaats is om u te helpen. Doe u niet beter voor dan u bent, neem geen slachtofferrol aan, klaag niet, maar leg uit. Streef naar erkenning van uw klachten en beperkingen, niet naar erkenning van uw ziekte. 

Neem eventueel het gesprek op, voor eigen gebruik. U kunt deze geluidsopname dan later nog een keer naluisteren. Dit is wettelijk toegestaan. Hiervoor heeft u geen toestemming van de arts nodig, maar het komt de verstandhouding ten goede als u dit wel vooraf bespreekt met de arts.  

  1. Vraag na afloop van het gesprek met de verzekeringsarts uw medische rapportage op en gebruik uw recht op correctie en aanvulling 

Vraag de verzekeringsarts om tijdige toezending (vóór het gesprek met de arbeidsdeskundige) van de medische rapportage en de door de arts ingevulde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Als in de rapportage en de FML onjuistheden staan of belangrijke gegevens ontbreken, vraag dan schriftelijk om correctie of aanvulling. Dit is uw wettelijk recht. 

  1. Neem het gesprek met de arbeidsdeskundige heel serieus

Ga na of u de functies die de arbeidsdeskundige selecteert ook daadwerkelijk aankunt met uw opleiding, ervaring en gezondheid. Bent u het niet eens met de geselecteerde functies, zeg dat dan duidelijk. Bent u (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt verklaard, vraag dan om hulp bij het houden of vinden van werk. Daar heeft u recht op. 

  1. Informeer u over de uitkering(en) waar u recht op heeft en de verplichtingen die daaraan zijn verbonden

Stel u goed op de hoogte van de verplichtingen die verbonden zijn aan WIA (WGA en IVA)Denk aan de sollicitatieplicht in het kader van de WGA. Krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering (meer) of wordt die verlaagd, vraag dan tijdig een WW- of andere uitkering waar u recht op heeft (TRI, IOAW, IOW, bijstand) aan. Kom uw verplichtingen na, zoals de sollicitatieplicht.  

  1. Maak bezwaar en ga in beroep als dat nodig is

Bent u het niet eens met de uitslag, zoek dan rechtshulp en begin een bezwaarprocedure, en daarna zo nodig een beroepsprocedure. Denk aan de uiterste termijnen! 

  1. Vraag advies bij de contactpersonen van de Whiplash Stichting Nederland

Bij de telefoon- of email hulpdienst van de WSN kunt u terecht voor informatie en advies

> Welkom op onze site

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op.  

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden ontvangen waardevolle informatie en ondersteuning. En kunnen gebruikmaken van de ledenvoordelen. 

Lees meer

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees meer

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer