Solliciteren met whiplash - hoe effectief zijn financiële regelingen?

groei

Solliciteren met whiplash - hoe effectief zijn financiële regelingen?

Geplaatst op 20-11-2018  -  Categorie: Thema: Werk en inkomen

398In mijn column Werken met whiplash - solliciteren(Whiplash Magazine 1-2018) stel ik dat een werkgever niet geïnteresseerd is in de aandoening die je hebt of in wat je niet kunt, maar dat een werkgever vooral wil weten of er een goede match is met de functie en de organisatie.

De vraag ‘Zeg je tijdens een sollicitatiegesprek dat je whiplash hebt?’ is beantwoord, met als

  • tip:    Kan de werkgever gebruikmaken van regelingen, bijvoorbeeld no-riskpolis ofproefplaatsing vanuit het UWV? Dat kan een reden zijn om wél over je gezondheidsklachten te beginnen.

Ik wil er hier wat verder op ingaan.

Is ‘het meenemen’ van een regeling reden om iemand aan te nemen?
Het UWV heeft voor de no-riskpolis de effectiviteit onderzocht (UWV Kennisverslag 2018-9|De no-riskpolis in kaart gebracht). De vraag of de werkgever de sollicitant zonder de no-riskpolis niet in dienst zou hebben genomen, is onderzocht aan de hand van 3 vragen:

  1. Komt tijdens de sollicitatie aan de orde dat de sollicitant een arbeidsbeperking heeft?
    50% van de sollicitanten meldt zelf dat hij/zij een arbeidsbeperking heeft. 40% van de werkgevers vraagt ernaar. 75% van de werkgevers weet vóór of tijdens de sollicitatie dat een sollicitant een arbeidsbeperking heeft.
  2. Komt tijdens de sollicitatie aan de orde dat een sollicitant onder de no-riskpolis valt?
    16% van de sollicitanten met een arbeidsbeperking weet dat hij/zij onder de no-riskpolis valt. 60% daarvan meldt dat aan de werkgever voor of tijdens de sollicitatie. In 10% van de gevallen weet een werkgever dat voor een sollicitant met een arbeidsbeperking de no-riskpolis geldt.
  3. Wordt de werkgever daardoor over de streep getrokken om deze sollicitant aan te nemen?
    De no-riskpolis blijkt in 25% van de sollicitaties effectief: een op de vier sollicitanten die valt onder de no-riskpolis zou zonder die no-riskpolis niet zijn aangenomen.

75% van de sollicitanten met no-riskpolis zou ook zonder deze regeling zijn aangenomen
De no-riskpolis trekt in 25% van de gevallen een werkgever ‘over de streep’ om iemand aan te nemen.

Twee eerdere tips herhaal ik nog eens:
Tip:     Bedenk van tevoren hoe jij wilt reageren als een werkgever vraagt naar beperkingen.
Tip:    Weet welke financiële regelingen voor jou van toepassing zijn.

Deze laatste tip is een lastige. Want dat weten sollicitanten vaak niet (16% van de sollicitanten met een arbeidsbeperking weet dat hij/zij onder de no-riskpolis valt), laat staan dat ze weten wat dat inhoudt. Daar gaat mijn volgende blog over.

 

No-riskpolis
Heeft u een handicap, bent u ziek of was u ziek … dan kan voor u de no-riskpolis gelden als u gaat werken. Dat betekent dat wij uw werkgever een ziektewetuitkering betalen als u (weer) ziek wordt. Uw werkgever hoeft dan een groot deel van uw loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar.
Bron: UWV.nl


*Noot
Veel van mijn cliënten zijn ziek, hebben een werkgever, hebben een ziektewet- of WIA-uitkering van het UWV, of hun aanvraag WIA is afgewezen. Jouw situatie kan anders zijn.


 

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, lees op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken. 

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden van de Whiplash Stichting ontvangen waardevolle informatie, ondersteuning en kunnen gebruik maken van de ledenvoordelen. 

Lees meer over het lidmaatschap

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees hoe u kunt bijdragen

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer over donaties