Beter keuren

Samen naar een betere keuringspraktijk.  Patiëntenorganisaties bundelen krachten voor een betere keuringspraktijk 

Van 2009 tot 2012 is het project advies- en meldpunt uitgevoerd waar mensen met whiplash en ME/CVS terecht konden met vragen en meldingen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheidskeuringen en bezwaar- of beroepsprocedures. Dit advies- en meldpunt was een belangrijk onderdeel van het project ‘Kennis en kracht - Samen naar een betere keuringspraktijk’.

Mensen met ME/CVS en whiplash stuiten in contact met een bedrijfs- of keuringsarts op vergelijkbare knelpunten. Over beide aandoeningen bestaan nogal wat vooroordelen en misverstanden. Bij het vaststellen van beperkingen en van arbeidsmogelijkheden is er vaak een groot verschil tussen het oordeel van de bedrijfs- of keuringsarts en wat iemand zelf ervaart. De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid hebben van het ministerie VWS subsidie ontvangen om in een gezamenlijk project te werken aan verbetering van de keuringspraktijk.

Activiteiten en producten 

Op gezette tijden konden mensen met whiplash en ME/CVS terecht bij het advies- en meldpunt met vragen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheidskeuringen en bezwaar- en beroepsprocedures. Via het meldpunt werden ervaringsgegevens verzameld die belangrijke input gaven voor de belangenbehartiging. Onder meer richting UWV, beroepsorganisaties, bedrijfs- en verzekeringsartsen en politici.

In het kader van dit project hebben de WSN en de Steungroep ook informatiebijeenkomsten en expert meetings georganiseerd voor mensen met whiplash en ME/CVS.

Informatiemateriaal vanuit dit project:

Platform  

De verworven deskundigheid en opgedane ervaring zijn tijdens dit samenwerkingsproject geïmplementeerd en verder ontwikkeld. Vanuit de ervaring in samenwerking op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging hebben beide organisaties de basis willen leggen voor een netwerk van patiëntenorganisaties, gericht op het thema arbeidsongeschiktheidskeuringen. Het platform heeft voorzien in een behoefte tot het uitwisselen van expertise en het bieden van ondersteuning. Deze krachtenbundeling heeft tot doel gehad de patiëntenparticipatie bij keuringen – zowel in individuele keuringssituaties als op het collectieve niveau – te waarborgen en zodoende de kwaliteit te verbeteren.

> Welkom op onze site

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, neem dan contact met ons op.  

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden ontvangen waardevolle informatie en ondersteuning. En kunnen gebruikmaken van de ledenvoordelen. 

Lees meer

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees meer

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer