De rekenrente.

groei

De rekenrente.

Geplaatst op 19-07-2017  -  Categorie: Blog: advocatenblog

Als advocaten hebben wij op het gebied van letselschade te maken met een belangrijk fenomeen: de rekenrente.

Deze rente is essentieel voor de uiteindelijke schadevergoeding die een letselschadezaak voor een cliënt kan opleveren. Ik zal eerst uitleggen wat we onder rekenrente moeten verstaan als het gaat om de berekening van schadevergoeding. 

Daarna zal ik de discussie die op dit moment gaande is in ‘letselschadeland’ behandelen. 

Wat is rekenrente? 

Een fictief rentepercentage dat wordt gebruikt om een schatting te maken van de toekomstige opbrengsten en kosten in financiële berekeningen (bron: digitaal woordenboek).

Zoals gezegd is rekenrente van groot belang bij de berekening van de schadeposten. 

Ik neem het volgende voorbeeld: 

De 29-jarige secretaresse Ria is werkzaam bij een grote bank. 

Als gevolg van een heftige kop-staartbotsing raakt zij na een wachttijd van twee jaar volledig arbeidsongeschikt in de zin van de WIA. De verzekeraar van de automobilist die haar aanreed accepteert dit als uitgangspunt. De jaarschade wordt berekend op € 10.000,- netto. Als looptijd voor de schade wegens verlies aan verdienvermogen (verder te noemen VAV) wordt 36 jaar genomen (van 31 tot 67 jaar).. 

Omdat Ria niet elk jaar bij de verzekeraar wil aankloppen voor een bedrag van € 10.000,- wordt de schade zoals dat heet ‘gekapitaliseerd‘. Er wordt ook wel gezegd, dat dan de ‘contante waarde van de vergoeding’ wordt berekend. 

Hoe wordt het schadebedrag berekend?

Als je wilt berekenen wat het schadebedrag is dat nodig is om tot de leeftijd van 67 jaar elk jaar € 10.000,- van het schadekapitaal af te halen, zodanig dat het kapitaal op de eindleeftijd 0 is, dan moet je rekening houden met het geslacht, de leeftijd (en dus de looptijd) en de statistische kans dat iemand sterft voor het verstrijken van de looptijd. Verder gaan we ervan uit, dat het schadekapitaal dat het slachtoffer ontvangt, rendement oplevert, maar ook dat de komende jaren ons geld minder waard wordt (inflatie). 

Tot voor kort ging iedereen, inclusief de rechter, uit van een rendement van 6% en een inflatiepercentage van 3%, oftewel een rekenrente van 3%. (= rendementspercentage min inflatiepercentage)

Deze berekening wordt als volgt uitgevoerd: de netto-jaarschade (in ons voorbeeld € 10.000,-) wordt vermenigvuldigd met de zogenaamde ‘kapitalisatiefactor’ (de looptijd x leeftijd). In deze factor is verrekend dat de looptijd 36 jaar bedraagt, dat Ria 31 jaar is. 

Ook is de statistische sterftekans verwerkt. 

Als ik dit percentage toepas op de schade van Ria wegens het VAV, dan kom ik tot een vergoeding van factor 21,4305 x € 10.000,- = € 214.305,-. 

Hedendaagse discussie: is 6-3% (rendement – inflatie, zie hierboven) nog reëel? 

Iedereen weet dat je over een kapitaal geen rendement van 6% kunt krijgen (tenzij je flinke risico’s op de beurs neemt). Sinds de financiële crisis geven banken nog maar erg weinig rente op kapitaal. 

Ook de inflatie is de laatste jaren geen 3% meer, maar lager. 

Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om de berekening van het benodigde schadekapitaal uit te voeren met een rekenrente van 4-2%. 

Als we deze rekenrente van 2% toepassen op de zaak van Ria kom je tot een factor van 24,7662 oftewel een schadekapitaal van € 247.662,- ; liefst € 33.000,- meer! Terug
Mail deze pagina Printvriendelijk afdrukken Deel deze pagina via facebook Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via LinkedIn


 

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, lees op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken. 

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden van de Whiplash Stichting ontvangen waardevolle informatie, ondersteuning en kunnen gebruik maken van de ledenvoordelen. 

Lees meer over het lidmaatschap

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees hoe u kunt bijdragen

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer over donaties