U blijft onverdroten informatie toezenden

groei

U blijft onverdroten informatie toezenden

Geplaatst op 11-03-2018  -  Categorie: Blog: advocatenblog

De verzekeraar
‘U blijft onverdroten informatie toezenden, maar verliest tegelijkertijd de crux van deze zaak uit het oog, namelijk dat wij niet de medische causaliteit erkennen!
Uw cliënte kreeg tijdens haar arbeidsongeschiktheid conflicten met haar werkgever, waarmee het juridische verband wordt doorbroken. U bent derhalve niet geslaagd in het bewijs omtrent de schade van uw cliënte. Wat u ook stuurt en met welke argumenten u ook komt, wij gaan over tot eenzijdige afwikkeling.’

We gaan naar de rechter
Dit standpunt van een verzekeraar was voor mij aanleiding om deze zaak voor te leggen aan de rechter. Die maakte daar korte metten mee. De rechter gaf aan dat de enkele mogelijkheid dat een arbeidsconflict de re-integratie frustreert, niet met zich meebrengt dat daarmee het (juridische) causale verband tussen het ongeval en de klachten wordt doorbroken.

Natuurlijk is het aan het slachtoffer om te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten leidt, en dat die klachten voortkomen uit het ongeval.  Maar aansprakelijkheid waarbij sprake is van letsel rechtvaardigt een ruime toerekening, aldus de rechter.

Draai om de oren
Verder kreeg de verzekeraar een ‘draai om zijn oren’ door de opmerking van de rechter, dat de verzekeraar bij zijn standpunt om eenzijdig af te wikkelen, uit het oog heeft verloren dat er een relevant verschil is tussen medische causaliteit en juridische causaliteit. En dat is ook terecht.

Plausibel klachtenpatroon
Vooral bij whiplashzaken zijn, zoals iedereen zou moeten weten, geen neurologische afwijkingen zichtbaar. Nog steeds maken verzekeraars zich al dan niet bewust schuldig aan onwetendheid wat dit betreft. Daarnaast leggen ook rechtbanken wel eens verkeerde criteria aan om te beoordelen of er sprake is van causaal verband tussen klachten en ongeval. Zo is het criterium dat ontleend is aan het beroemde arrest van de Hoge Raad Zwolsche Algemeene/De Greef1 dat de klachten ‘reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven’ zijn, niet doorslaggevend. Het gaat er aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden2 om of het klachtenpatroon plausibel is, en dat is een veel minder streng criterium.  Zo zegt het Hof dat ‘wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is, wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, van het bestaan van klachten kan worden uitgegaan, ook als het niet of moeilijk objectiveerbare klachten betreft.’ Dit is een handreiking naar het slachtoffer.

Onverdroten door
Want hoe kan een slachtoffer met whiplashklachten anders het causale verband aantonen tussen zijn klachten en een ongeval dat hem is overkomen, als op basis van enkel een medische standaard een erkend ziektebeeld kan worden vastgesteld, met objectieve afwijkingen.
Ik ga dus bij (whiplash)slachtoffers onverdroten door, wetend dat het niet alleen gaat om de medische causaliteit, maar ook om de vraag of het in alle redelijkheid voorstelbaar is dat een slachtoffer klachten overhoudt aan een aanrijding waarvoor een derde c.q. de verzekeraar aansprakelijk is.

 

Hélène van Hout

1 (ECLI:HR:2001:AB2054)
2 (ECLI:NL:GHARD:2018:1661)


 

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, lees op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken. 

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden van de Whiplash Stichting ontvangen waardevolle informatie, ondersteuning en kunnen gebruik maken van de ledenvoordelen. 

Lees meer over het lidmaatschap

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees hoe u kunt bijdragen

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer over donaties