Schadevergoeding en toeslagen.

groei

Schadevergoeding en toeslagen.

Geplaatst op 07-10-2017  -  Categorie: Blog: advocatenblog

Teruggang in inkomsten door ongeval

Het slachtoffer van een ongeval met een claim, in loondienst dan wel zelfstandig ondernemer en geheel of deels arbeidsongeschikt geworden, ondervindt na verloop van tijd een teruggang in inkomsten.

Voor werknemers in vaste dienst geschiedt dit na een jaar arbeidsongeschiktheid. In het tweede jaar volgt bijna altijd een teruggang van 30%. Dit is meestal in de CAO geregeld. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar, dan volgt een keuring voor de WIA door UWV. De drempel voor een WIA–uitkering is vrij hoog. Volgt er geen uitkering, dan rest de WW en tenslotte de Participatiewet (voorheen de Wet Werk en Bijstand), die wordt uitgevoerd door de gemeente.

Voor mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een zogenoemd flexcontract (0 uren of een oproepcontract) doet zich de verlaging van het inkomen veel eerder voor. De eersten belanden immers na afloop in de Ziektewet als ze dan nog arbeidsongeschikt zijn, terwijl flexcontractanten domweg niet meer worden opgeroepen en meteen in de Participatiewet belanden.

 

Mogelijke toeslagen door lager inkomen

De verlaging van het inkomen kan leiden tot de toekenning van verschillende toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget ( dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar) en de kinderopvangtoeslag.

 

Rol van de gemeente bij Participatiewet

Belandt het slachtoffer in de Participatiewet, dan is het zaak de betaling van voorschotten door de schadeverzekeraar te melden aan de gemeente. Dat geldt uiteraard ook als een eindregeling wordt getroffen. De gemeente heeft het recht (en niet de plicht) om de aan het slachtoffer betaalde uitkeringen terug te vorderen. Bovendien wordt dan de uitkering meteen gestaakt. Het is belangrijk dat de belangenbehartiger voor het afsluiten van de zaak hierover overleg voert met de gemeente. Besluit de gemeente de betaalde uitkeringen terug te vorderen, dan dient met de verzekeraar te worden afgesproken, dat dit bedrag alsnog aan het slachtoffer moet worden uitgekeerd. Hierover kan ook een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst worden gemaakt. Verzekeraars verzetten zich hiertegen.

 

Invloed van schadevergoeding op toeslagen

Als er een behoorlijk schadebedrag wordt uitgekeerd, dan dient van tevoren te worden nagegaan of dit leidt tot een verlaging dan wel tot het wegvallen van de toeslagen. Het wegvallen van de toeslagbedragen dient mijns inziens als schade te worden beschouwd. Helaas zien veel belangenbehartigers deze teruggang in inkomen over het hoofd en komt het slachtoffer er te laat achter dat de toeslagen vervallen. De vaststellingsovereenkomst is dan al getekend en de verzekeraar zal dan niet meer bereid zijn een hogere schadevergoeding te betalen.

Je kunt heel goed betogen, dat een belangenbehartiger die daar geen rekening mee houdt een beroepsfout maakt.

 

Auteur: Steef Top

Advocatenkantoor Vissers C.S. 


 

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, lees op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken. 

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden van de Whiplash Stichting ontvangen waardevolle informatie, ondersteuning en kunnen gebruik maken van de ledenvoordelen. 

Lees meer over het lidmaatschap

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees hoe u kunt bijdragen

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer over donaties